Music Collection


 • Vladimir Visotskiy
 • Alexander Galich
 • Bulat Okudjava
 • Novella Matveeva
 • Yuliy Kim
 • Alexei Ivaschenko & Georgiy Vasilyev (Ivasi)
 • Yuriy Kukin
 • Viktor Berkovsky
 • Mikhail Sherbakov
 • Tatyana & Sergey Nikitin
 • Alexander Mirzayan
 • Vladimir Lanzberg
 • Veronika Dolina
 • Evgeniy Klyachkin
 • Alexander Gorodnitskiy
 • Vadim Egorov
 • Leonid Dukhovny
 • Grigorii Dikshtein
 • Alexandr Suhanov